Welkom op mijn website

Mensen die meer kunnen waarnemen dan onze zintuigen in eerste instantie aangeven – en die deze waarnemingen op eigen wijze interpreteren – noemen we mediums. Maar iedereen staat in verbinding met het universum en kan – met kennis en kunde – zijn zintuigen aanscherpen om meer op te pikken dan nu mogelijk is.

Ik leerde verder te kijken dan wat onze stoffelijke zintuigen opvangen. Ik zie mezelf dan ook als een nieuwetijds medium waarbij ik ook de Astrologie gebruik, of zoals ik het graag noem: een kosmisch communicator. Een vak dat iedereen met liefde, geduld en kennis van zaken kan leren.