Nieuwetijds medium

Kosmische communicator

Mediumschap, chanelling, paranormale waarnemingen. Verschillende benamingen voor hetzelfde: communiceren met het creatieve veld waar we allemaal mee verbonden zijn en altijd mee verbonden zullen blijven, in het leven en in de dood. Het is communiceren met de Kosmos: in contact zijn met het verleden, het heden en de toekomst.

Iedereen kan aansluiting zoeken met dit kosmische creatieve veld, maar we zijn opgehouden om ons zelf als kosmische wezens te zien, verbonden met sterren, planeten en al wat zich manifesteert in het universum. De dagelijkse gang van zaken slokt ons te veel op. Dat onze smartphone foto’s en videofilmpjes ontvangt, aangesloten is op internet en sms-jes verzendt naar de andere kant van de wereld, zonder ook maar ergens mee verbonden lijkt te zijn, vinden we heel normaal. Maar hoe ontvangt de smartphone de informatie? En zijn wij mensen niet veel creatiever dan een telefoon?

Het is tijd om het het traditionele mediumschap te zien als meer dan alleen maar communicatie met overledenen. Om het chanellen ook ruimer te zien dan alleen het ontvangen van boodschappen van hogere spirits. En om een paragnost te zien als iemand die – om welke reden dan ook – heeft geleerd om buitenzintuigelijke informatie te ontvangen.
Het is een kwestie van open durven staan en het steeds verder ontwikkelen van onze zintuigen om het hele brede spectrum van ons universum te kunnen waarnemen, waardoor we ons zelf ook steeds beter leren begrijpen en eindelijk eens durven toegeven dat wij groots zijn! Goddelijk! Voortgekomen uit de moederschoot van het universum dragen we haar genen mee.

Ik zie kosmische communicatie als het oppikken van het pakket mogelijkheden, de intentie en het potentieel van iemand.
Ik stem af op frequenties (trillingen). Daar kan de energie van overleden personen bij komen, maar dat hoeft niet. Mijn ervaring is dat informatie van overledenen nooit alleen maar komt om ‘de groeten’ te doen, maar met een intentie om inzicht en heling te geven.